Kiejkowski, Paweł. 2019. „Eucharystia – Zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł Teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna”. Teologia Praktyczna, nr 20 (grudzień):37-52. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.03.