Kulik, Bogdan. 2019. „Czy Wystarczy Być Dobrym człowiekiem, żeby Dostać Się Do Nieba? Przyczynek Do Eschatologii Praktycznej”. Teologia Praktyczna, nr 20 (grudzień):53-68. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.04.