Halczuk, Piotr. 2019. „Czy Istnieją Jakiekolwiek Punkty Styczne między chrześcijaństwem a Islamem?”. Teologia Praktyczna, nr 20 (grudzień):69-84. https://doi.org/10.14746/tp.2019.20.05.