Stułkowski, Szymon. 2012. „Od Mistycznych Korzeni Do Apostolskich owoców. Dynamika Trzyletniego Programu Duszpasterskiego Dla Kościoła W Polsce (2010–2013)”. Teologia Praktyczna, nr 13 (styczeń):43-52. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03.