Kurosz, Jolanta. 2012. „Materiały Do ćwiczeń Z Teologii Pastoralnej szczegółowej Oraz Teologii Laikatu I Apostolstwa. Wskazówki Metodyczne”. Teologia Praktyczna, nr 13 (styczeń), 191-230. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14.