Przygoda, Wiesław. 2009. „Paradygmaty Metodologiczne We współczesnej Teologii Pastoralnej”. Teologia Praktyczna, nr 10 (styczeń), 31-43. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03.