Grubka, Marek. 2009. „Duszpasterstwo Akademickie Wobec Rozwoju Szkolnictwa wyższego W Polsce Po przełomie 1989 Roku”. Teologia Praktyczna, nr 10 (styczeń), 95-108. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.08.