Podeszwa, Paweł. 2015. „»Temu, który Nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa Do Kościoła W świetle Wybranych tekstów Z Apokalipsy św. Jana”. Teologia Praktyczna, nr 16 (wrzesień), 95-110. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.06.