Wielebski, Tomasz, i Mateusz Tutak. 2016. „Meandry interdyscyplinarności Teologii Pastoralnej. Przyczynek Do Dyskusji”. Teologia Praktyczna, nr 17 (grudzień), 25-46. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.02.