Kwiatkowski, Dariusz. 2016. „Głoszenie słowa Bożego Misją Kościoła W świecie Na Podstawie Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini”. Teologia Praktyczna, nr 17 (grudzień), 93-106. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.06.