Makowski, Paweł Adam. 2016. „Prawda W Dyplomacji W świetle Wypowiedzi papieża Benedykta XVI”. Teologia Praktyczna, nr 17 (grudzień), 203-12. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.14.