Słotwińska, H. (2017) „Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane”, Teologia Praktyczna, 0(18), s. 58-72. doi: 10.14746/tp.2017.18.04.