Kwiatkowski, D. (2017) „Teologia i symbolika ołtarza w wybranych modlitwach obrzędów poświęcenia nowego ołtarza”, Teologia Praktyczna, 0(18), s. 183-199. doi: 10.14746/tp.2017.18.13.