Giemza, B. (2017) „Święta Jadwiga Śląska w nauczaniu św. Jana Pawła II”, Teologia Praktyczna, 0(18), s. 213-231. doi: 10.14746/tp.2017.18.15.