Przybecki, A. (2018) „Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej”, Teologia Praktyczna, 0(9), s. 127-135. doi: 10.14746/tp.2008.9.10.