Śnieżyński, K. (2018) „W poszukiwaniu nowego oblicza wiary w epoce po-metafizycznej”, Teologia Praktyczna, (9), s. 155–168. doi: 10.14746/tp.2008.9.12.