Pyc, M. (2018) „Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia”, Teologia Praktyczna, 0(9), s. 199-205. doi: 10.14746/tp.2008.9.15.