Rakoczy, T. (2018) „Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do przyjmowania sakramentu Eucharystii”, Teologia Praktyczna, 0(7), s. 129-146. doi: 10.14746/tp.2006.7.09.