Biela, B. (2018) „»Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego”, Teologia Praktyczna, 0(6), s. 41-64. doi: 10.14746/tp.2005.6.04.