Szymołon, J. (2018) „Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży”, Teologia Praktyczna, 0(6), s. 127-136. doi: 10.14746/tp.2005.6.09.