Przybyłowski, J. (2018) „Duszpasterstwo grupowe w kontekście zadań wychowawczych”, Teologia Praktyczna, (5), s. 25–38. doi: 10.14746/tp.2004.5.02.