Stefański, J. (2018) „Fenomen prywatnych modlitw eucharystycznychpo II Soborze Watykańskim. Próba analizy i oceny”, Teologia Praktyczna, (2), s. 43–66. doi: 10.14746/tp.2001.2.04.