Misiak, H. (2018) „Problem religijny w światopoglądzie i przeżyciach młodzieży”, Teologia Praktyczna, 0(1), s. 35-40. doi: 10.14746/tp.2001.1.05.