Misiak, H. (2018) „Problem religijny w światopoglądzie i przeżyciach młodzieży”, Teologia Praktyczna, (1), s. 35–40. doi: 10.14746/tp.2001.1.05.