Żychliński, A. (2018) „Człowiek a grzech pierworodny”, Teologia Praktyczna, 0(1), s. 115-126. doi: 10.14746/tp.2001.1.14.