Lipiec, D. (2018) „Cechy duszpasterzy jako przywódców”, Teologia Praktyczna, (19), s. 39-50. doi: 10.14746/tp.2018.19.03.