Krzysztofiak, T. (2018) „«Zejdź Mi z oczu, szatanie!» (Mt 16,21–28) Odrzucenie Piotra czy wezwanie do pójścia za Jezusem?”, Teologia Praktyczna, (19), s. 205-226. doi: 10.14746/tp.2018.19.13.