Kiejkowski, P. . (2019) „Eucharystia – zgromadzenie, Krolestwo Boże, jedność. Wokoł teologii Eucharystii Aleksandra Schmemanna”, Teologia Praktyczna, (20), s. 37–52. doi: 10.14746/tp.2019.20.03.