Kulik, B. . (2019) „Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby dostać się do nieba? Przyczynek do eschatologii praktycznej”, Teologia Praktyczna, (20), s. 53–68. doi: 10.14746/tp.2019.20.04.