Halczuk, P. (2019) „Czy istnieją jakiekolwiek punkty styczne między chrześcijaństwem a islamem?”, Teologia Praktyczna, (20), s. 69–84. doi: 10.14746/tp.2019.20.05.