Kostecka , J. . (2019) „Spiralna koncepcja czasu w prawie kanonicznym – inspiracje pastoralne”, Teologia Praktyczna, (20), s. 85–98. doi: 10.14746/tp.2019.20.06.