Kwiatkowski, D. (2019) „Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi”, Teologia Praktyczna, (20), s. 99–113. doi: 10.14746/tp.2019.20.07.