Dolata, B. (2019) „Funkcja spowiednika i realizacja sakramentalnej posługi wobec duchowych potrzeb ludzi młodych”, Teologia Praktyczna, (20), s. 115–127. doi: 10.14746/tp.2019.20.08.