Korczyński, T. i Śliwak, J. (2019) „Religijność a postawa wobec kary śmierci”, Teologia Praktyczna, (20), s. 129–151. doi: 10.14746/tp.2019.20.09.