Chaim, W. . (2019) „Akceptacja treści przekonań religijnych a religijne style myślenia i osobowość. Badania empiryczne studentów”, Teologia Praktyczna, (20), s. 153–176. doi: 10.14746/tp.2019.20.10.