Sznajder, M. J. (2019) „Stewardship. Włodarstwo w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej : (Część 1)”, Teologia Praktyczna, (20), s. 189–209. doi: 10.14746/tp.2019.20.12.