Przybecki, A. (2012) „Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni.”, Teologia Praktyczna, (13), s. 33-41. doi: 10.14746/tp.2012.13.02.