Kurosz, J. (2012) „Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne”, Teologia Praktyczna, (13), s. 191-230. doi: 10.14746/tp.2012.13.14.