Wielebski, T. i Tutak, M. (2011) „Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież”, Teologia Praktyczna, (12), s. 169-193. doi: 10.14746/tp.2011.12.11.