Stułkowski, S. (2010) „Kapłan sługą komunii. Od osobistej więzi do posłannictwa jedności”, Teologia Praktyczna, (11), s. 77–84. doi: 10.14746/tp.2010.11.04.