Przygoda, W. (2009) „Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej”, Teologia Praktyczna, (10), s. 31-43. doi: 10.14746/tp.2009.10.03.