Grubka, M. (2009) „Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po przełomie 1989 roku”, Teologia Praktyczna, (10), s. 95-108. doi: 10.14746/tp.2009.10.08.