Ostański, P. (2009) „Epizod o nagim młodzieńcu (Mk 14,51-52) na tle biblijnej nauki o nagości”, Teologia Praktyczna, (10), s. 209–223. doi: 10.14746/tp.2009.10.15.