Lipiec, D. (2015) „Marketing rekacji a duszpasterstwo”, Teologia Praktyczna, (16), s. 7–20. doi: 10.14746/tp.2015.16.01.