Fiałkowski, M. (2015) „Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce”, Teologia Praktyczna, (16), s. 31-41. doi: 10.14746/tp.2015.16.03.