Podeszwa, P. (2015) „»Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa do Kościoła w świetle wybranych tekstów z Apokalipsy św. Jana”, Teologia Praktyczna, (16), s. 95-110. doi: 10.14746/tp.2015.16.06.