Kalbarczyk, A. (2015) „Teologia dziecięca jako kulturowa forma teologii”, Teologia Praktyczna, (16), s. 131-140. doi: 10.14746/2015.16.09.