Słowiński, J. (2015) „Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu zupełnego. Analiza kanonicznoprawna”, Teologia Praktyczna, (16), s. 223–242. doi: 10.14746/tp.2015.16.15.