Wielebski, T. i Tutak, M. (2016) „Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji”, Teologia Praktyczna, (17), s. 25-46. doi: 10.14746/tp.2016.17.02.