Makowski, P. A. (2016) „Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI”, Teologia Praktyczna, (17), s. 203-212. doi: 10.14746/tp.2016.17.14.