[1]
B. Biela, „»Koinonia« jako zasada formalna teologii pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego”, TP, nr 6, s. 41-64, lis. 2018.